Visszaszámlálás



Tevékenységeink

Keresés

Belépés

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

Eseménynaptár

Az RDHSZ Felügyelő Bizottság Munkacsoportjának ügyrendje
(FB 3 /2012. (03. 21.) sz. határozat)

1. Feladata:

A munkacsoport alapvető feladata: a Felügyelő Bizottság irányításával elősegíti és ellenőrzi az RDHSZ haltelepítési kötelezettségének teljesülését.
A Munkacsoport ezen túl, a FB felkérésére közreműködik az FB ügyrendjében megfogalmazott és az éves munkatervben ütemezett olyan ellenőrzési feladatok végrehajtásában, melyek a FB létszámával nem vagy csak rendkívüli leterheléssel végezhetők el.  (Pl.: leltározás, selejtezés)  
A feladatok végrehajtása és az ellenőrzések során – meghatározott időtartamban és a feladathoz kapcsolódóan – a munkacsoport tagjai a FB által átruházott jogosultsággal rendelkeznek.
A munkacsoport tagjait igazolvánnyal kell ellátni. Az igazolványokat az FB elnöke írja alá.

2. A munkacsoport tagjai:

A FB munkacsoport tagja csak a RDHSZ valamelyik horgászegyesületének tagja lehet. A munkacsoporti tagság a horgászegyesület ajánlása és az FB munkacsoport vezetőjének véleménye alapján, FB határozattal jön létre.

3. A munkacsoport irányítása:

A munkacsoport tagjai sorából a csoportot irányító vezetőt választ.
A munkacsoport tagjainak tevékenységét a feladatok figyelembe vételével a munkacsoport vezetője szervezi, koordinálja.
A munkacsoport évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart.
A választott vezető a FB üléseken szavazati jog nélkül, meghívottként részt vesz.

4. A munkacsoport tevékenységének ellenőrzése, értékelése:

A csoport választott vezetője a soron következő FB üléseken folyamatosan tájékoztatást ad az elvégzett feladatokról. Az év végén átfogó értékelést készít a Munkacsoport évi tevékenységéről, amit az FB fogad el, és része a Felügyelő Bizottság éves közgyűlési beszámolójának

Az évi munkát értékelő FB ülésén a munkacsoport vezetője személy szerint is értékeli a munkacsoport tagjainak éves tevékenységét. Javaslatot tesz a FB felé az elvégzett munka elismeréseként a következő évre díjmentes területi jegy juttatására, melyről a FB határoz.

Adott évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkacsoport tag tevékenységét a FB a tag egyesülete részére küldött köszönőlevéllel ismerheti el.

Budapest, 2012. március 21.

Mátrai Lajos
FB elnök

 

Az rdhsz.hu weboldal sütiket (cookie-kat) alkalmaz, amelyek segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A további böngészéssel a felhasználó hozzájárul a sütik használatához.