Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

2018.08.22-én Főigazgatósághoz érkezett levelében felmerült kérdésekkel kapcsolatban összefoglalóan az alábbi tájékoztatást adjuk.

A Ráckevei-Soroksári Dunaágon fennálló problémák ismertek, rövid és hosszútávú megoldásuk érdekében számos intézkedés történt, továbbá számos intézkedés fog még megtörténni.

A Ráckevei-Soroksári Duna (továbbiakban: RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítására komplex vízvédelmi programjavaslat készült (KEOP- 2.2.1/2F/09-2009-0002), melyet négy egymást kiegészítő projektelem alkotott:

  • Új vízleeresztő műtárgy építése és meglévő Kvassay és Tassi műtárgyak felújítása
  • Az RSD főág középső szakaszának és a mellékágaknak a kotrása
  • A parti sávban található üdülőterületek csatornázása
  • A dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének és Dél-Pest csapadékvizeinek Dunába történő átvezetése

A „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt (KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002) az 1790/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján szakaszolásra került. Az első szakaszban (2009- 2015 novembere) megvalósult projektelemek: Rekonstrukció projektelem (Tassi- és Kvassay zsilip), Parti sáv csatornázása és a Monitoring rendszer bővítése projektelem. A II. szakaszban pedig az új Tassi többfeladatú vízleeresztő műtárgy megépítése és üzembe helyezése történik meg 2020-ban.

Az átvezetés projektelem a Fővárosi Közgyűlés 2010. június 3-i elutasító döntése miatt eddig sajnálatos módon nem kerülhetett megvalósításra.

Az átvezetés és iszapkotrás projektelemek nélkülözhetetlen megvalósításának indokoltsága minden lehetséges fórumon, ill. a releváns tárgyalások és felettes szervi egyeztetések során hangoztatásra került és kerül.

A megvalósítás elsősorban döntési és finanszírozási kérdés, magas költségei miatt egyelőre nem kapott támogatást, bár Brüsszel vállalta a társfinanszírozást a projekt első időszakában, tehát 2007-2013. között.

Az RSD vízkészletének mennyiségi és minőségi problémái egymástól nem elválaszthatóak, ezért a két területet egyidejűleg szükséges fejleszteni.

A problémákat egyrészt a vízrendszer igen sokrétű hasznosítása és az eltérő szolgáltatási igények kielégítése okozza, másrészt a rendszer érzékenysége az elmúlt években egyre szélsőségesebbé váló hidrometeorológia körülményekre (aszályok, igen alacsony dunai vízállások, rendkívüli csapadékok, stb.). További részletes információkat a levél 1. sz. melléklete tartalmaz.

Az RSD-t fővároshoz közeli fekvése és szabályozott jellege számos vízgazdálkodási és kommunális hasznosításra teszi alkalmassá. A Duna-ági rekreációs lehetőségeinek kihasználása az elmúlt évek során kormányzatitársadalmi oldalról egyre nagyobb. Ennek kiszolgálását segíti elő a rendszer vízminőségi-vízmennyiségi aspektusú megújítása: a megkezdett RSD nagyprojekt valamint az egyéb RSD-t érintő projektek és projektelemek már megvalósított (partmenti üdülőterületek csatornázása, Kvassay tápzsilip és a meglévő Tassi hajózsilip és duzzasztómű felújítása, a monitoring rendszer kiépítése) fejlesztései, továbbá a már megkezdett projektek és projektelemek befejezése (Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósítása, a Kvassay Hajózsilip rekonstrukció) és további fejlesztése (DPSZT tisztított szennyvizének átvezetése a Dunába, a mederkotrás végrehajtása).

Ennek igen hangsúlyos kiegészítő része a Kvassay-zsilipen keresztül történő vízpótlás minden körülmények közötti biztonságos és elégséges mértékben történő biztosítása.

Tekintve az RSD vízrendszerének érzékenységét, a vízhasználatok és ezzel párhuzamosan a vízmennyiségi-és vízminőségi problémák fokozott jelentkezését, egyetértünk és támogatjuk a RDHSZ Környezetvédelmi Bizottságának mennyiségi és minőségi problémák megoldására irányuló kezdeményezését, kiegészítve a levél mellékleteként küldött szakmai szempontokkal és információkkal.

Tisztelettel:

Láng István


A levél melléklete megtekinthető itt

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.