Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA-ÁG (RSD) ÉS MELLÉKVIZEINEK
(Duna- Tisza csatorna, Dunavölgyi főcsatorna, Északi övcsatorna, Dömsödi Holt Duna-ág, Somlyó csatorna)
2018. ÉVI HORGÁSZRENDJE

A horgászati tevékenység a "Halgazdálkodásról és a Hal Védelméről" szóló, hatályos 2013. évi CII. törvény, továbbá a törvény végrehajtásának részletes utasításait tartalmazó végrehajtási rendelet (Vhr), és a vonatkozó kormányrendeletek alapján végezhető. A halgazdálkodási tevékenység során a "Természet védelméről" szóló 1996. évi LIII. törvény és a "Környezet védelmének általános szabályairól" szóló 1995. évi LIII. törvény előírásait is be kell tartani.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

1)    Az RSD-n és mellékvizein halászati tevékenység nem folytatható.
2)    A napi darabszám korlátozás alá eső halakat a fogást követően kitörölhetetlen tintával a fogási naplóba azonnal be kell jegyezni, a fogás helyének, pontos idejének/hónap,nap,óra,perc/ megjelölésével, a hal tömegét tizedes vessző feltüntetésével kell rögzíteni (pl. 1,0 ), mérleg használata kötelező. A darabszám korlátozással nem védett halfajok fogását össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően - a vízpart elhagyása előtt- kell a fogási naplóba bejegyezni. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe, azt a fogási naplóba nem kell rögzíteni.
3)    Minden területi jegy típus tartalmazza a maximálisan fogható mennyiségeket. A napi darabszám korlátozás alá eső halak kifogható mennyiségének elérésekor újabb területi jegy váltható.
4)    A vízpart és a vízi növények károsítása szigorúan tilos! Tilos csónakkal nádfalba, gyékényesbe, sásosba beállni!
5)    A hal és egyéb állati hulladék vízbe juttatása súlyos környezetszennyezésnek minősül.
6)    A halak ívását kijelölt, vagy nem kijelölt ívó területen megzavarni tilos. Kíméleti területen horgászni és azt 50 méteren belül megközelíteni szigorúan tilos! Az ívó-helyre, kíméleti területre stégről, partról, csónakból az ún. ráhorgászás is tilos!
7)    A haltelepítések napján a haltelepítés helyétől számított 200 méteres távolságon belül horgászni TILOS!
8)    Az RSD-n és mellékvizein nem megengedett a foglalt horgászhely. A jelzőbóját, karót a horgászat befejeztével el kell távolítani a horgászvízből.
9)    Szemetes helyen (a horgászállás 10 m-es körzetében) a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos (a cigarettacsikk is szemétnek minősül).
10)    A horgász köteles a bevetett készségeit közvetlen közelről, személyesen őrizni, azok felügyeletét másra, nem ruházhatja át! A horgászkészség őrizetlenül hagyása a horgászrend megsértésének minősül. Az őrizetlenül hagyott horgászkészséget a halászati őr - írásos jelentés nyomtatvány hátrahagyásával- a Szövetséghez szállítja, ahol az egy évig megőrzésre, majd selejtezésre kerül. A horgászkészségek tárolási és őrzési költsége bruttó 100 Ft/nap.
11)    A kifogott halat szákban tartani csak sérülésmentesen, kíméletesen lehet, a fémszák használata tilos. Amennyiben a halászati őr tiltott horgászmódszer alkalmazása vagy gondatlan tárolás miatt sérült halat talál a haltartóban, állatkínzási eljárást kezdeményez. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet!
12)    Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani!
13)    A compót megtartani tilos.
14)    A süllő méretkorlátozása 35 cm, az országos szabályozástól eltérően!
15)    Az amur napi darabszám korlátozással védett halfaj, a naponta megtartható mennyiség mérettől függetlenül 3db.
16)    A 8 kg-nál nagyobb pontyot tilos megtartani, azt kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
17)    A hidak és műtárgyak 50 méteres körzetében csak egy készséggel szabad horgászni.
18)    A horgászhelyet szürkület után ki kell világítani jól látható, szórt fénnyel.
19)    A behordás mindenféle formája tilos, kivéve a bojlis behúzós területi jeggyel rendelkezők esetében.
20)    A horgász haladéktalanul jelentse a halászati őröknek a vízszennyezést, halpusztulást és a szabálytalan horgászatot. A halászati őrök telefon elérhetősége a területi jegyen megtalálható.
21)    A január 1. és február 28. illetve november 1. és december 31. között fogott harcsát megtartani tilos, azt haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe!
22)    Élő és élettelen kishallal, halszelettel március 01. és április 30. között horgászni tilos, kivéve az ún. stupekos és kuttyogtató horgászati módszert.
23)    Január 01.-től március 15.-ig, valamint november 1.-től december 31.-ig terjedő időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.
24)    Egész évben tilos a csónakból horgászeszközt vontatni, sleppelni!
25)    Balinólom, műlégy és pilker kizárólag csak egyágú horoggal használható.

TERÜLETI SZABÁLYOK ÉS KORLÁTOZÁSOK:

1)    Egész évben tilos horgászni a következő területeken:

a)    A Csepeli Kis-Duna öbölben, jobb part 51,3 fkm.
b)    Dömsödi ún. „Kerek agyagosban”.
c)   A Szigetszentmártoni Rafás-sziget északi oldalán levő „Kerek nádasban”. A nádas területére és annak öblébe vízi járművel behajtani, azt 3 m-es távon belül megközelíteni tilos.

2)    A Rózsa-szigeten a horgászat csak szállóvendégek részére engedélyezett. A sziget 50 m-es körzetében csak a vendégek horgászhatnak.
3)    A Makádi Ezüstpartra gépjárművel behajtani csak a KDVVIZIG behajtási engedélyével lehetséges.
4)    Az ún. Francia öbölben és a mellékvizeken csónakból horgászni tilos.
5)    A Makádi- és a Tököli parkerdő területén található nagynyomású földgázszállító vezeték 8-8 m-es övezetében tiltott bármilyen építmény elhelyezése, tűzrakás, anyagok égetése, gépjármű és lakókocsik tárolása, telepítése.

Az RDHSZ fenntartja a jogot, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket jelzi és honlapján megjeleníti.

IDŐBELI KORLÁTOZÁSOK:

1)    Az őszi haltelepítések miatt az RSD-n október 15-én 0.00 órától október 31-én 06.00 óráig horgászati tilalom lép életbe. Ezen idő alatt a parton és annak környékén horgászatra alkalmas felszereléssel tartózkodni, szoktató etetést végezni tilos! A tilalom a mellékvizekre nem vonatkozik.
2)    A Makádi Ezüstparton október 15-én 0.00 órától október 31 én 06.00 óráig mindennemű helyfoglalás, és horgászeszközökkel való tartózkodás tilos.
3)    A Makádi Ezüstparton a szeptember 3-án 12 óra és 8-án 12 óra között megrendezésre kerülő Nemzetközi Pontyfogó Verseny idején a Makádi strandtól a Tassi strandig terjedő szakaszon (1,3-4,5 fkm), mindkét parton és a mederben is csak a versenyzők horgászhatnak.
4)    A Makádi erdő és a Rózsa sziget közötti (1-5 fkm) vízszakaszon a pontytelepítés miatti horgászati tilalom ideje alatt október 28-án, vasárnap kerül megrendezésre a Ráckevei Dunaági nyílt pergetőverseny. A versenyen fogott halat megtartani tilos.
5)    Az RSD-n és mellékvizein október 31.-től december 31-ig horgászni csak 06.00 órától 17.00 óráig engedélyezett.
6)    A bojlis behúzós területi jeggyel rendelkezők az RSD-n és mellékvizein október 31.-től december 31-ig 00.00 órától 24.00 óráig horgászhatnak, de 17.00 órától 06.00 óráig csak békés halra horgászhatnak, és halat csak a 06.00 órától 17.00 óráig terjedő időszakban tarthatnak meg.
7)    Az ún. Francia öböl teljes területe kíméleti terület, (halak telelő területe), ahol január 1. és március 1., illetve október 31 és december 31. között általános horgászati tilalom lép érvénybe. (GPS: N47,440422,E19,074978)
8)    Az ún. "Lajos hókony" és a Taksonyi holtág teljes területén január 1. és március 1., valamint október 31 és december 31. között a pergetés minden eszközzel tilos.
9)    Az RSD-n és mellékvizein a május 02. és május 31 közötti pontyfogási tilalom feloldásra kerül.
10)    A Halászati Hatóság és a Szövetség által kijelölt kíméleti területeken (szaporodó-helyek), március 1-jétől június 15-ig általános horgászati tilalom lép életbe:

(1) Cuczor-szigeti nádasok a Dunaharaszti hajóállomástól a 47–es fkm-ig mind a három ágban (GPS: N47,371417, E19, 092700)
(2) Az Angyali sziget északi csücskénél elterülő nádas és lagúna teljes területén (GPS: N47,201592, E18,954261)
(3) A Dömsödi Holt-Duna Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágba csatlakozó ún. átvágás szakaszán (9-9,5 fkm.) (GPS: N47,088628, E18,996700)
(4) A ráckevei strandtól a hídig terjedő nádas-gyékényes (bal) partszakasz (19-19,3 fkm) (GPS: N47,161458, E18948461)
(5) A Makádi természetvédelmi terület teljes parti részén (5,45-6,54fkm) (GPS: N47,075986, E18963661)
A GPS koordinátákkal megjelölt kíméleti területek részletesebb leírását, térképét a szövetség honlapján is megtekinthető.

11)    A területi jegy tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli a Szövetség.
12)    A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág csepeli versenypályáján az országos verseny kezdetét megelőző nap 8.00 órától, egyéb versenyek esetében, a verseny napján 0.00 órától horgászni tilos. A tiltást a pálya végein elhelyezett táblák is jelzik.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY ELŐÍRÁSAI:

1)    Tilos horgászni a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták alábbi törzsterületein:

  • A Dömsödi árapasztó csatornán az un. Puskás hídtól a Szunyogi–bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon.
  • A XXXI-es csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától a sóderbányáig a belső-nyugati-oldalon, továbbá a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon.
  • A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon.
  • A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon.
  • A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával jelzett pontoktól délre mindkét oldalon.

2)    Szigetcsép, Csupics-sziget térségére vonatkozó előírások:

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág szigetcsépi Csupics–sziget teljes területén horgászni tilos!

3)    Általános kikötések:

  • Védett természeti területen sátorozni és tüzet gyújtani tilos!
  • A védett természeti területre a horgász, illetve kísérője kutyát nem vihet be.
  • A horgászat végeztével a területet mindenki köteles hulladékmentesen hátrahagyni, horgászat csak hulladékmentes horgászhelyen kezdhető meg.
  • A horgászati tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett természetvédelmi területeket, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (Natura 2000), az ott található védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.

A fenti előírások betartását a természetvédelmi hatóság is ellenőrzi!

Haljel beküldése:

Az RDHSZ telepítéskor a halak egy részét megjelöli. Kérjük, hogy aki ilyen halat fog, a jelet vagy annak adatait az RDHSZ-hez írásban juttassa el. Beküldendő adatok: a fogás helye, időpontja, a hal méretei (tömege, testhossza, testmagassága) és a horgász elérhetősége. A méreten aluli vagy megtartani nem kívánt halat a jelöléssel együtt kell a vízbe visszahelyezni. A beküldött pontos és teljes körű adatokért a Szövetség jutalmat küld a horgásznak.

Rekordlista

A Szövetség a Ráckevei Duna-ágon és mellékvizein fogott halakból rekordlistát működtet, mely a honlapon elérhető. A listára csak hitelesített adat kerülhet fel. Hitelesítést csak a halászati ágazatvezető, a halőri csoportvezető és az általuk megbízott személyek végezhetnek. A horgász köteles a rekordlistás halat sértetlenül, a hitelesítést követően kíméletesen visszaengedni, kivéve a harcsát és a busát.
A kiemelkedően nagy halat fogó és azt visszaengedő horgász jutalomban is részesül, a jutalom a fogást követő évre térítésmentes területi engedély a Ráckevei Duna-ágra és mellékvizeire, kivéve a bojlis területi jeggyel rendelkezők. A bojlis területi engedéllyel rendelkezők közül, a három legnagyobb rekordlistás pontyot és a legnagyobb amurt fogó horgász is térítésmentesen kapja a következő évi bojlis területi engedélyét. A rekord bejelentéséhez kérjük, hogy hívja a halőri csoportvezetőt 06 30 2025691, akadályoztatása esetén pedig küldjön SMS-értesítőt bármely halászati őrnek. A listára kerülés alsó súlyhatárát és a jutalmazott súlymértéket a táblázat tartalmazza.

HalfajListára kerülés alsó határa (kg)Jutalmazás alsó határa (kg)
Ponty 10 *
Amur 15 **
Süllő 5 8
Csuka 6 6
Harcsa 25 40
Balin 4 4
Busa 25 -
Kecsege 2 2
Márna 3 3
Egyéb halfajok 1,5 -

*Az 50 legnagyobb pontyot fogó horgász, és ** a 20 legnagyobb amurt fogó horgász részesül jutalomban. A beérkező fogási adatok kiértékelése december 31.-ig megtörténik, ezt követően kiértesítjük a jutalomban részesülőket.


Az RDHSZ főállású és kiterjedt társadalmi - rendészeti jogkörű - halászati őri szolgálatot működtet.
A halászati őrzés jogosultságát, módját, működési területét, a halászati őrök működésére vonatkozó részletes szabályokat a Hhvtv végrehajtására kiadott rendelet és a 2012. évi CXX. törvény szabályozza.
Az előírások be nem tartása esetén a halászati őr az állami és a területi jegyet bevonja.

Hal-, környezet és vízvédelmi bejelentések:

Ugrai Zoltán halászati ágazatvezető: 06-30-9429-548
Szviridov Attila halőri csoportvezető: 06-30-2025-691

RSD és mellékvizeinek, hókonyainak halászati őrei és telefon elérhetőségei:

Bán Zoltán 06-30-2025686
Ember Zsolt   06-30-2025689
Fehér Zoltán 06-30-6893331
Horváth András 06-30-2025688
Kecskés István 06-30-2025698
Neszvecskó László 06-30-6409787
Németh Attila 06-30-4295533
Paczalos István 06-30-2025696
Varga László 06-30-2025695
Vida László 06-30-2025690
Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.