Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

A halgazdálkodásra jogosult fontos feladata a helyi horgászrend kidolgozása a hatályos jogszabályokkal és a MOHOSZ rendelkezéseivel összhangban. A szabályalkotás során a fenntartható halgazdálkodás és a természetvédelmi szakmai szempontok mellett a horgászok érdekeit is messzemenően figyelembe kell venni.

A Horgászrend Munkabizottság feladata a jogi környezet változásainak, a MOHOSZ direktíváinak, valamint Tagegyesületeink és a horgászok kéréseinek összegyűjtése, megtárgyalása és megszavazása, mindezek alapján a következő évi helyi horgászrend tervezet elkészítése a hatályos jogszabályokkal összhangban. A bizottság vezetője a kész tervezetet az Elnökség elé terjeszti szavazásra, szükség esetén több alkalommal. A Horgászrend Munkabizottság tevékenysége a helyi horgászrend szabályaira és a területi jegytípusokra terjed ki, a jegyárak megtervezése – gazdasági döntésről lévén szó – nem tartozik a hatáskörébe.

A bizottság célja a minél igazságosabb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás kialakítása, a halállomány védelmének és a horgászok érdekeinek messzemenő figyelembe vételével. Továbbra is alapelvünk, hogy évről évre a lehető legkisebb mértékben változzon a horgászrend.

A helyi horgászrend kialakítására az elmúlt években kialakult egy hatékony, demokratikus módszer, amit a jövőben is folytatni kívánunk, mivel kiemelten kezeljük Tagegyesületeink és horgásztársaink véleményét, meglátásait. A megszokott gyakorlat alapján egy többlépcsős írásos egyeztetés végén az „Elnöki Kollégium” elnevezésű rendezvényen, augusztus végén szóban is konzultálunk Tagegyesületeink elnökeivel. A Munkabizottság minden módosítást személyes vagy online szavazással vitat meg. Ezután születik meg az Elnökség elé terjesztendő végleges horgászrend-tervezet.

A Horgászrend Előkészítő Bizottság tagjai

A bizottság vezetője:

Béres Attila (e-mail: , telefon: 06-20-910-5966)

A bizottság tagjai:

  • Gerendi Zsolt
  • Jegesi Zsolt
  • Molnár László
  • Tóth Tamás
  • Udvari Zsolt

Állandó meghívottak:

  • Az RDHSZ elnöke
  • Az RDHSZ halgazdálkodási ágazatvezetője
  • Az RDHSZ halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezetője
  • Egy fő hivatásos halőr

Jogi háttér

2013. évi CII. törvény 44. §:
(4) A területi jegyen vagy a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként kiadott helyi horgászrendben, illetve a területi jegyen meghatározott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó helyi horgászrendi kivonatban a halgazdálkodásra jogosultnak fel kell tüntetnie a halgazdálkodási tervében a hatóság által elrendelt vagy a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott korlátozásokat, amelyek betartása a feljogosított személy számára kötelező.

2013. évi CII. törvény 49. §:
(1) A halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet készíteni minden olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre, amelyre nézve területi jegyet ad ki, vagy amelyen horgászati célú haltermelést végez. A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá.
...
(3) A halgazdálkodási terv tartalmazza
...
j) a helyi horgászrend azon rendelkezéseit, amelyek – ha erre jogszabály lehetőséget ad – a jogszabályban meghatározott korlátozásokat enyhítik

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 10. §:
(9) A halgazdálkodásra jogosult a Hhvtv. 15. és 16. §-a szerint a halgazdálkodási hatóság által előírtakat, az e rendeletben meghatározott fajlagos tilalmi idők bővítését, a kifogható halak mérettartományának, mennyiségének további korlátozását, valamint új fajok fajlagos tilalmi idővel és kifogható mérettartománnyal történő védelmét a helyi horgászrendjében rögzíti.

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 27. §:
(1) A területi jegyen a halgazdálkodásra jogosult köteles feltüntetni
...
f) a halgazdálkodásra jogosult által a helyi horgászrendben megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen, szigorításra irányuló fogási korlátozást,

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 27/A. §:
(3) A horgászszövetség szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek számára az irányadó országos horgászrendet, valamint a helyi horgászrend, horgászrendi kivonat szerkezetét és kötelező, valamint ajánlott tartalmi elemeit a horgászszövetség határozza meg, amelyet honlapján köteles közzétenni.

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.