Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

Hatályos: 2024.01.01.-2024.12.31.

 1. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (a továbbiakban: Bérbeadó) a Makád község területén lévő Makádi Ezüstpartot (3650 méter hosszban) 2021.01.01-től üzemeltetésébe vette. Bérbeadó a parton található sorszámozott horgászhelyeket az alábbi feltételekkel biztosítja a horgászok (a továbbiakban: Albérlő) részére.
  A horgászhelyek bérlése, elfoglalása érkezési sorrendben történik, kivéve amennyiben az eddig bérelt férőhelyet szeretnék ismét kibérelni. A sorszámmal nem rendelkező horgászhelyeken, nádnyílásoknál horgászni, táborozni tilos!
 2. Minden személynek a foglalási időigény szerinti meghatározott albérleti díjat, valamint IFÁ-t kell fizetni. (Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség: az 1990. évi C. törvény, valamint a Makád Község Önkormányzat helyi adókról szóló 13/2015. (XI.30.) számú határozata alapján.)
 3. A Makádi Ezüstparton 101 db horgászállás került kijelölésre, melyből 69 db hosszú távú bérlésre, 31 db pedig a „vándorhorgászok” részére biztosít területet, valamint 1 db a telepvezető szolgálati helye. A vándorhorgászoknak fenntartott helyeket minimum 1 napra, maximum 10 nap időtartamra lehet bérelni. A 10 nap lejárta után a horgászhelyet el kell hagyni! Hosszú távra (több mint 10 nap) bérelhető horgászhelyek: 10-41., 51-66., 76-90., 95-99. Rövid távra (maximum 10 nap) bérelhető horgászhelyek: 1-9., 42-50., 67-75., 91-94.

Horgászhely és lakókocsis bérlemény díjak (az árak az áfát tartalmazzák, az IFÁ-t nem):

Horgászhely bérlemény díja  
 1 napos (24 órás):      1 700.-Ft
 3 napos:    4 900.-Ft
 7 napos:       11 800.-Ft
 10 napos:      16 000.-Ft
Lakókocsi bérlemény díja:   
 1 havi:                29 000.-Ft
 1 éves (12 havi):            258 000.-Ft

Evezős csónak bérlet:

Evezős csónak a Rózsa-szigeti Horgásztanya telepvezetőjétől vehető igénybe a Rózsa-szigeti tárolási helyről.

5 500.-Ft/nap
Evezős csónak etetésre (napi két alkalommal, alkalmanként 15 perc)   3 300.-Ft
Elektromos csónakmotor bérlet:   6 600.-Ft/nap
 1. A rövid távú albérleti idő nem napra, hanem 24 órára vonatkozik (pl. 13:00 órától másnap 13:00 óráig). A 24 óra leteltével a horgászállást el kell hagyni, vagy újabb 24 órára bérelni kell.
 2. Az egy horgászhelyre fizetett albérleti díj összege, gyermekekkel együtt, maximum 6 fő egyidejű tartózkodását és 2 db gépjármű, illetve 1 db sátor vagy lakókocsi helyfoglalási díját tartalmazza. A 2 db engedélyezett gépjárművön felül minden további gépjármű után fizetendő díj 1500.-Ft/nap.
 3. Egy horgászhelyen maximum 6 fő tartózkodhat egyszerre (gyermekekkel együtt), melyekből 3 fő felnőtt horgászata, vagy 2 fő felnőtt és 2 fő gyermek horgászata, azaz összesen 6 db egyidőben bevetett horgászkészség használata engedélyezett. Amennyiben többen szeretnének horgászni, újabb horgászhelyet kell bérelni. Az engedélyezett létszám szigorúan ellenőrzésre és betartatásra kerül.
 4. Az éves bérlős horgászhelyen csak az Albérlő és két vendége horgászhat egy időben, napidíj megfizetése nélkül. Albérlő jelenléte nélkül „vándorhorgásznak” minősül minden horgász, aki az adott, éves bérlős helyen kíván horgászni. Kivételt képez, ha az Albérlő az albérleti szerződés mellékletében megnevezte az 1 fő albérlőtársát, – amennyiben van – akivel közösen bérlik a helyet. Ez esetben a megnevezett 1 fő albérlőtárs is napidíj nélkül horgászhat az Albérlő távollétében is. Az albérlőtárs csak napidíjas vendéget hozhat.
 5. A lakókocsi komfort kizárólag gyári elősátorral növelhető. A területen csak gyári sátor, „pergolaszerű” sátor, lakókocsi engedélyezett. Fix építmény, forgalmi nélküli átalakított jármű, egyéb, a területre nem illő tárolásra, lakhatásra szolgáló eszköz nem helyezhető el.
 6. A bérelt horgászhely, kizárólag a partvonal és a parti út közötti részt, illetve a horgászállás közepétől jobbra-balra mért 5-5 méter távolságú területet foglalja magában. A bérelt terület környezetében egyéb területhasználat nem engedélyezett.
 7. Albérlő tudomásul veszi, hogy a horgászhely bármennyi időre történő bérlésével nem tulajdonjogot vásárolt, az általa bérelt terület használatára nem kizárólagosan jogosult. Ennek ellenére elvárható tőle, hogy rendeltetésszerűen használja, óvja, vigyázza és karbantartsa az általa bérelt területet és annak környezetét.
 8. A Makádi Ezüstpart nem minősül őrzött területnek, így az ott tartózkodás és a bérelt horgászhelyek igénybevétele mindenkinek kizárólag saját felelősségére történik. A horgászhelyeken lévő gépjárművekben, a telepített sátrakban, lakókocsikban és az azokban tárolt személyes holmikban, vagyontárgyakban, használati eszközökben keletkezett károkért, esetleges lopásokért Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal.
 9. A Makádi Ezüstpart területén hangoskodni, más Albérlők nyugalmát, pihenését bármilyen módon megzavarni tilos! A második figyelmeztetésnél az Albérlőt a bérlemény elhagyására szólítjuk fel és ez esetben Bérbeadót visszafizetési kötelezettség nem terheli a bérlemény díjak tekintetében.
 10. Kutyát, macskát, egyéb háziállatot csak olyan módon lehet a területre vinni, ott tartani, hogy azok más Albérlő nyugalmát, pihenését semmilyen módon ne zavarják, a vadon élő állatokban kárt ne tehessenek, azokat ne zavarják.
 11. Tüzet gyújtani, tűzrakóhelyet létesíteni csak a jogszabályokban meghatározott módon, feltétellel és alkalommal lehet. Albérlő köteles tájékozódni a szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalókról, rendelkezésekről, tűzgyújtási tilalmakról, Makád Község honlapján (http://www.makad.hu). A horgászhelyeken, a parti növényzettől számított 3 méteren belül tüzet gyújtani, gázüzemeltetésű égőfejet használni tilos!
 1. Bérbeadó azonosítószámmal rendelkező, az ellenőrzési jogkörre teljeskörűen felhatalmazott alkalmazottja naponta több alkalommal ellenőrzi a területet, beszedi az albérleti, bérleti díjakat, betartatja a házirendet, ellenőrzi a horgászokat.
  Kérése, illetve utasítása minden Albérlő számára kötelező érvényű!
  Elérhetősége: név: Bükkös Károly; beosztása: telepvezető és hivatásos halőr; szolgálati helye: Makád-Ezüstpart, mobiltelefonos elérhetősége: 06-30-508-1482.
 1. A Makádi Ezüstpart területén horgászni csak érvényes halfogásra jogosító okmányokkal, az RSD vízterületére érvényes területi jeggyel lehet, az Országos Horgászrend, valamint az RDHSZ helyi horgászrend betartásával! Az RDHSZ helyi horgászrendjéről minden a területen tartózkodó személy köteles tájékozódni az RDHSZ honlapján (https://www.rdhsz.hu)!
 2. A Makádi Ezüstpart területén katasztrófavédelmi szempontok miatt, csak érvényes forgalmi engedéllyel, rendszámmal rendelkező, azonnal elvontatható, vagy azonnal indulni képes (üzemképes) állapotban lévő lakókocsik, lakóautók, gépjárművek tartózkodhatnak. Bérbeadó ezeket ellenőrzi. A feltételeknek nem megfelelő járműveket egyszeri, írásbeli felszólítás után az illetékes hatóság (rendőrség, önkormányzat, közterület-felügyelet, katasztrófavédelem) jogosult elszállíttatni a tulajdonos költségére. A lakókocsikon jól láthatóan kötelező az Albérlő (és az albérlőtárs, ha van) telefonszámának a feltüntetése. Az albérleti szerződés megkötésének feltétele a letelepítendő lakókocsi érvényes forgalmi engedélyének bemutatása, annak fénymásolata a szerződés elengedhetetlen melléklete. Próbarendszám nem elfogadott!
 3. A horgászhellyel (nádnyílással) szemben gépjárművet, lakókocsit, elősátrat, sátrat, illetve bármilyen, a horgászállásra akadálymentes rálátást nem biztosító tárgyat elhelyezni tilos! A horgászállásnak a parti útról mindenkor jól beláthatónak kell lennie!
 4. A horgászhelyet rövid időre is tilos bármilyen eszközzel, részlegesen vagy teljesen elkeríteni!
 5. Tilos a horgászhely területén bármilyen talajtakaró (szőnyeg, műfű, gyeptégla stb.) elhelyezése!
 6. Tilos a horgászállásban stég, csónakkikötő, partvédelmi építmény készítése!
 7. Tilos a partvonal átalakítása! A növényzet irtása, módosítása semmilyen módon nem engedélyezett. Ilyen irányú igény esetén a Bérbeadóhoz intézett írásbeli kérelem alapján, indokolt esetben, Bérbeadó elvégzi a munkálatokat.
 8. Az árvízvédelmi töltésre, annak oldalán, lábánál lévő növényzet és a part menti növényzet épségére az ott tartózkodók kötelesek fokozottan vigyázni. Bármilyen szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése azonnali feljelentést von maga után.
 9. A terület bérlése csak a számozott horgászállásra vonatkozik. Tilos egyéb nádnyílást, horgászhelyet, csónakkikötőt kialakítani.
 10. Tilos a megtartott halat a horgászhely partjáról nem látható módon, a nádas takarásában, a nyílt vízen tárolni! A haltartónak minden esetben a partról jól látható helyen kell lennie.
 11. A horgász csak a saját (bérelt) horgászhelyén tárolhatja az általa megfogott és megtartott halakat.
 12. 30 cm-nél mélyebb árkolást (sátorhoz, lakókocsihoz, esővíz elvezetéshez stb.) készíteni tilos! A nem előírás szerint elvégzett árkolást, gödörásást Bérbeadó felszólítására haladéktalanul meg kell szüntetni. A sátor, lakókocsi stb. miatt ásott árkot, gödröt, így a tűzrakóhelyet is, a bérelt helyről történő táborbontást követően azonnal meg kell szüntetni, azt betemetni, eligazítani, ledöngölni kell. Bérbeadó ezt ellenőrzi és ha nem történt meg a talaj helyreállítása, Albérlőt egyszer, igazolható módon írásban felszólítja. Ha Albérlő nem tesz eleget a felszólításnak a megadott határidőig, Bérbeadó a helyreállítást elvégzi vagy harmadik féllel elvégezteti, és a felmerült költségeket Albérlőre terheli.
 13. Bérbeadó, a rövid távú és a hosszú távú Albérlőkről pontos, naprakész nyilvántartást vezet, ezért Albérlő köteles a bérléshez szükséges személyes adatait megadni. Bérbeadó a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban – így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) – előírt módon és célból kezeli. Az RDHSZ adatkezelésére vonatkozó rendelkezések az alábbi helyen érhetők el: https://rdhsz.hu/index.php/adatvedelem.
 14. Vándorhorgász a hosszú távú Albérlő helyét csak az Albérlő előzetes – telefonon egyeztetett – beleegyezésével, engedélyével használhatja. Az Albérlő érkezésekor kérésére a területet az Albérlő akadályozása nélkül haladéktalanul, de legkésőbb 20 perc alatt el kell hagyni. A horgászhelyet tisztán, hulladékot eltakarítva kell átadni.
 15. Szemetes horgászhely hátra hagyása miatt az RSD-re érvényes területi jegy visszavonásra kerül!
 16. Bérbeadó a rövid távú albérleti díjról nyugtát ad, a hosszú távú albérlethez szerződést is köt. Ezeket Albérlő saját érdekében köteles megőrizni, magánál tartani, mert ellenőrzés céljából azt felmutatni köteles (adóhatóság képviselőjének, Bérbeadó képviselőjének, hivatásos halőrnek, rendőrnek), így igazolva ott tartózkodásának és helyfoglalásának jogosultságát.
 17. Mindenki köteles a horgászhelyét rendben tartani. A hulladékot a saját maga által hozott hulladékgyűjtő zsákban gyűjteni és a hulladék tárolására kijelölt konténerekben elhelyezni. Ha a konténer megtelt, a hulladékgyűjtő zsákot tilos a konténer mellé tenni, keresni kell egy olyan tárolót, amelyikbe belefér! A konténer mellé tett hulladékgyűjtő zsák szemetelésnek minősül!
 18. Bérbeadó a hulladékgyűjtő konténereket és a nyilvános WC-ket napi rendszerességgel ellenőrzi és azokat a szezonális igénybevételhez igazolva üríti. A WC-k használatát követően mindenki köteles maga után takarítani, fertőtleníteni a megfelelő higiénia érdekében. Az üzemeltető részéről kéthetente egy alkalommal történik az illemhelyek tisztítása és fertőtlenítése.
 19. Bérbeadó a területet, a horgászállásokat, a parti utat folyamatosan ellenőrzi és karbantartja.
 20. Az Albérlő felelősséggel tartozik a családja, valamint a vendégei viselkedése miatt is, az általuk okozott esetleges károkért, illetve kellemetlenségért ugyancsak Albérlő felel.
 21. A Makádi Ezüstpartra vezető gáti út használata engedélyköteles. A Behajtási engedélyt a KDVVIZIG III. számú Szakaszmérnökségétől lehet beszerezni. A részletekről érdeklődni Bérbeadónál lehet.
 22. Bérbeadó és Makádi Ezüstparti telepvezetője, hivatásos halőrei, rendőrök, és más ellenőrzésre jogosultak az Albérleti szerződésben foglaltakat, a Makádi Ezüstpart területére érvényes mindenkori Házirend betartását, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az Országos Horgászrend és az RDHSZ helyi horgászrendjében foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
 23. Amennyiben halvédelmi jogsértés, horgászrendi vagy házirendi szabálysértés, illetve albérleti szerződésszegésből eredő szabálytalanság, károkozás, rongálás, szabálysértés vagy bűncselekmény történik, elkövetővel szemben az illetékes hatóság eljárást indít.
  Az egyéb jogkövetkezményeken kívül az eljárás alá vont személy, első alkalommal 60 napra kitiltásra kerül a Makádi Ezüstpart területéről akkor is, ha hosszú távú albérleti szerződéssel rendelkezik. Ha az érintett személy újabb szabályszegést követ el, úgy végleges kitiltásra kerül és a jövőben semmilyen jogcímen nem tartózkodhat a Makádi Ezüstparti bérlemény területén. Ilyen esetben az albérleti, bérleti díj nem jár vissza, még időarányosan sem.
 24. Az RDHSZ fenntartja a jogot országos, nemzetközi vagy egyéb horgászverseny, rendezvény e területen való megrendezésre. Ezen időpontokban a Makádi Ezüstparton csak a rendezvény résztvevői tartózkodhatnak. Az ilyen jellegű eseményekről Bérbeadó köteles 30 nappal előbb írásban értesíteni az albérlőket. Az adott évre vonatkozó, előre betervezett eseményeket az RDHSZ helyi horgászrendje tartalmazza, melyet az Albérlő magára nézve kötelezően elfogad.
 25. Aki rekordlistás, hitelesítésre jogosult, vagy kötelezően bejelentendő halat fog, az napszaktól függetlenül köteles hívni az RDHSZ hivatásos halőrök központi ügyeleti telefonszámát: 06-30-675-7304. A hitelesítési súlyhatárok (rekordméret) megtalálhatóak az RDHSZ honlapján (https://www.rdhsz.hu), illetve az RSD és mellékvizeire kiadott 2024. évi helyi horgászrendben. Halat kantározni tilos! Sérült, elpusztult hal nem kerül hitelesítésre.
 26. A Makádi Ezüstparttal kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel munkaidőben a telepvezető és hivatásos halőr munkatársunkhoz fordulhatnak: Bükkös Károly, szolgálati helye: Makád-Ezüstpart, mobil: 06-30-508-1482.
 27. Panasz, bejelentés, észrevétel esetén elsősorban a kapcsolattartót kell hívni mobiltelefonos elérhetőségén, másodsorban az e-mail címre lehet levelet írni. Albérlő, amennyiben elfoglalta számozott helyét, úgy a jelen Házirendben leírt szabályokat, feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek tarja és azokat köteles betartani. A horgászhelyet tisztán, rendezetten köteles elhagyni minden horgász. Itt tartózkodásunkkor ügyeljünk a környezetre és természeti értékeink védelmére!

Ráckeve, 2023. november 27.

Udvari Zsolt s.k.
ügyvezető igazgató

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.